Universalclimate.com

AGA i amerikanska familjen

AGA i amerikanska familjen

Disciplinära handlingen att AGA har visat sig orsaka beteendeproblem hos barn. Även anses vara en ineffektiv och olämplig form av disciplin, är AGA fortfarande vanligt i många amerikanska hushåll, särskilt de med barn under 5 år.

Stöd för AGA

Cirka 61 procent av amerikanska föräldrar anser att AGA är en legitim form av bestraffning, enligt en studie som 2000 av DYG Inc. En tredjedel av de 3 000 tillfrågade anser att AGA är ett effektivt sätt att utveckla självkontroll. Cirka 90 procent av amerikanska familjer påstod sig ha smisk sina barn minst en gång.

I Opposition av smisk

De mot bruket av AGA anser att det är en ineffektiv och olämplig form av straff som inte gör något för att bromsa dåliga beteende. American Academy of Pediatrics är fast mot AGA, märkning disciplinen som "kroppslig bestraffning."

Alternativ till AGA

När ett barn agerar, har en förälder många alternativ till dem än att höja sin hand. Våld är inte den enda formen av disciplin och föräldrar bör överväga att ta bort leksaker, TV rättigheter eller beprövade bruket av "grundstötning."