Universalclimate.com

Äldreomsorgen regler för Texas

Äldreomsorgen regler för Texas

Fler amerikaner nå sina äldre år, tenderar de att behöva hjälp att uppfylla deras vårdbehov. Som ett resultat, fortsätter efterfrågan på äldreomsorg program att växa. I Texas--oavsett vilken typ av vårdprogram--måste alla leverantörer följa strikta statliga regleringar. Förordningarna garantera säkerheten för alla vårdprogram.

Institutionen för åldrande och funktionshinder tjänster

Åldrande föräldrar och äldreomsorg, en online-resurs, beskriver äldreomsorg som ett brett utbud av tjänster inriktade mot äldre. Dessa tjänster tillhandahålls under en längre tid till dem som behöver hjälp med att utföra normala dagliga aktiviteter. Äldreomsorgen kan ges i hemmet, i gemenskapen eller i olika typer av anläggningar.

Delstaten Texas har etablerat institutionen av åldrande och funktionshinder tjänster (PAPPOR) för att garantera att äldre och funktionshindrade får ordentlig vård. Alla vårdgivare måste uppfylla PAPPOR kompetenskrav innan du tar emot en licens.

Licensiering typer

En anläggning för att ta hand om tre eller fler personer--inte relaterade till ägaren--måste ha en licens att lagligt tillhandahålla äldreomsorg program i Texas. Texas erkänner flera typer av biträdd levande faciliteter. Vilken typ av licens utfärdat beror på behov av anläggningar. Anläggningens licensieringen baseras på typ av tjänster som erbjuds, liksom den boende förmåga att evakuera byggnaden.

PAPPOR ger tre grundläggande typer av licensieringen: typ A, typ B och typ C. typ A anläggningar kräver att invånarna fysiskt mobil att evakuera en byggnad utan hjälp av personalen. I typ B-anläggning, kan invånarna behöva hjälp att evakuera byggnaden. Typ C är en fyra bäddar anläggning som ger vuxen fosterhem.

Institutionen för kulturgeografi tjänster

Texas DHS utför inspektioner för att se till att anläggningarna uppfyller kriterierna-licensiering. Alla kontroller, undersökningar, klagomål utredningar och andra besök skall vara oanmälda. Täta besök är förformade att fastställa fortsatt överensstämmelse med beredskapsplanen standarder och en väl fungerande av de elektriska eller mekaniska system i anläggningen.

Alla dokument--inklusive räkenskaper och affärshandlingar som upprätthålls för anläggningen--måste göras tillgänglig för DHS, på begäran. Institutionen har befogenhet att kopiera handlingar, fotografi invånare och använda alla tillgängliga inspelningsenheter för att bevara alla relevanta bevis under en inspektion, undersökning eller utredning.