Universalclimate.com

American Bald Eagle vanor & livsmiljö

American Bald Eagle vanor & livsmiljö

Bald eagle valdes som den nationella fågeln på grund av sin majestätiska skönhet. Det är en symbol för frihet. En gång på randen till utrotning, bald eagle har överlevt och fortsätter att vara skyddade.

Rad

Bald eagle växer naturligt i Nordamerika. Sortimentet är brett och kan kapsla från Alaska till norra Mexiko. Örnar kan flyttar söderut på vintern.

Habitat

Örnar livnär sig främst på fisk, så deras livsmiljö är oftast belägna i områden där det finns gott om fisk och höga träd för vila. Habitat kommer att vara nära sjöar, vattendrag, våtmarker och havskuster.

Bon

Ett par örnar kommer att bygga ett bo av pinnar, vanligen beläget i träd eller på klippor. Om boet området har störts, kan eagles överge boet och även ungarna.

Parning

Örnar kommer att återvända till samma häckande området varje år och brukar häcka med den samma livskamrat.

Rovdjur

Örnar är rovdjur och asätare. De äter små och stora djur och också kommer att råna andra av sin fångst. De döda med hjälp av deras starka fötter och klor.