Universalclimate.com

Anatomi av Cupula

Innerörat äger tre båggångarna huggen i benet på sidan av huvudet. Inom varje kanal är en semicircular kanal, en membranös, nästan rund tub som följer konturerna av kanalen. Inom varje kanal ligger en struktur som kallas en cupula.

Endolymph

De semicircular kanalerna ingår i intrikata, slutna, membranös struktur i innerörat kallas labyrinten. En vätska som kallas endolymph fyller hela labyrinten.

Ampulla

Varje halvcirkelformade kanalen blir bredare på en av dess två ändar. Vidt området kallas ampulla.

Cristae

En tofs av vävnad kallas en crista ligger över den nedre ytan av varje ampulla. På varje crista vilar ett stillastående hår kallas en kinocilium. På ena sidan av kinocilium är sinneshår, hårstrån som kan vinka fram och tillbaka.

Cupula

En cupula bildar en geléartad kupol över varje crista. Sinneshår sträcker sig uppåt till denna geléartad dome.

Huvud Rotation

När huvudet snurrar flytta den endolymph och cupula omedelbart inte med det på grund av trögheten. Detta orsakar cupula, tillsammans med den inbäddade sinneshår, att bli fördrivna i motsatt riktning med avseende på huvudet

Sensing rotationsrörelse

Rörelsen orsakar sinneshår antingen att kontakta eller bryta kontakten med kinocilium. Detta orsakar nerver att skicka meddelanden till hjärnan som avslöjar den roterande rörelsen av huvudet.