Universalclimate.com

Är aptitlöshet ett tecken av arbetskraft?

Tecken på nära förestående arbete hos djur är i princip samma som människor. Djur går normalt genom en häckande fas, där de letar efter ett ställe att ha sina ungar, och de upplever en förlust av aptit.

Gestation tabell

Veta när du ska räkna med leverans genom att lära hur länge djurets dräktighetstiden bör vara.

Tidiga tecken på arbetskraft

Övervaka ditt djur aptit under de senaste veckorna av graviditeten. Om du märker en minskning aptit, är det oftast ett tidigt tecken på arbetskraft.

Betydelse

Början av dilatation, rastlöshet och ytterligare interna påtryckningar från de sista stadierna av graviditeten kombineras för att minska aptiten.

Övervaka ditt djur

Om förlossningen inte startar inom ett par dagar av minskad aptit, bör du rådfråga din veterinär.

Efter födseln

Inom några timmar efter att djuret har fött, bör mammans aptit återgå till det normala.