Universalclimate.com

Att sjunga med en musikal teatergrupp

Sjunga med en musikteater grupp är en populär dröm för många. Men med så få möjligheter och så många hoppfulla, har du att placera och Förbered dig att stå från mängden och säkra ditt drömjobb. Följande steg kan hjälpa dig att uppnå mål som många hoppas på men endast ett fåtal uppnår.

Instruktioner

• Leta upp musikaler grupper i ditt område eller i områden som du vill ska utföra genom att forska i annonser i tidningar, alternativa veckotidningar, online och alla publikationer som är specialiserade på scenkonst, till exempel Backstagejobs.com eller The Theatre allians av större Philadelphia, och se vem anställer.

• Forskning de grupper du vill provspela för. Du vill veta deras historia, vilken typ av föreställningar de har gjort tidigare och vilken typ av sångare de brukar anlita.

• Ägna stor uppmärksamhet åt vad som behövs i audition processen för varje grupp.

• Förbered din audition material baserat på informationen i annonsen placeras av gruppen. Öva song(s) du tänker använda i din audition.

• Vidta alla nödvändiga åtgärder för din audition som förvärva ackompanjemang om inte på audition. Vänta inte till sista minuten för att göra detta, vidta dessa åtgärder så tidigt som möjligt.

• Audition. Ge dina bästa prestanda och hoppas att du får jobbet.