Universalclimate.com

Betydelser av symbolerna på Keyboard noter

Betydelser av symbolerna på Keyboard noter

Förståelse noter är avgörande för att spela piano effektivt. Ännu när nybörjare blick på sidan, kan det verka som slumpmässiga streck och punkter. I verkligheten, systemet med skrivit musik beräknas och organiseras på ett sätt som med tiden blir enkel att läsa. Varje symbol och Obs har en plats och syfte och med praktiken är mycket vettigt.

Klav

Klaven startar en personal och varnar musiker att skalan.

Klav eller G-klav finns på övre personal av noter och anteckningar spelas på höger sida av pianots klaviatur. Personalen är serien av linjer som anteckningar är placerade, och klaven finns till vänster på musiken. Det säger musiker att noter lines från och med den första raden, lyda som följer: E, G, B, D, F. anteckningar på utrymmena läsa, från det första blanksteget upp: F, A, C, E.

Basklav

Basklav är på botten personalen och är formad som en överdriven komma med ett kolon efter.

Basklav börjar den lägre anteckningar eller vänster sida av pianots klaviatur. Bokstäverna noterna är samma som med klaven, men är i det lägre registret och i en annan ordning. Basklav finns på tangentbord notblad lägre personal, och varnar musiker att beställa noterna på raden är: G, B, D, F, A. utrymme anteckningarna är: A, C, E, G.

Kli, lägenheter och Naturals

Detta ark av musik visar flats, kli och naturals i hela pjäsen.

Sharps identifieras av ett nummertecken på noter. När en anteckning är skarp spelas det ett halvt steg högre. Lägenheterna är omgivna av vad som ser ut som en smal gement b. I början av en musik lappar blir det en symbol över anteckningens plats på personalen vid diskant eller basklav. Detta meddelar musiker av lägenheter eller vassa föremål inom en lappa av musik. En tillfällig är när dessa symboler används inom den musik som inte faller in i givna nyckeln eller var inte placeras i början av musiken. Efter användning av en oavsiktlig, naturliga symbolen används så musiker kan avbryta tillfällig. Symbolen ser ut som en något lutande kvadrat med linjer som går upp och ner, från höger och vänster sida.

Övriga symboler

Denna rad av musik visar en 8: e vila följt av en fjärdedel resten.

Det finns olika typer av resten symboler som används i musik. De vanligaste i grundläggande musik är kvartalet resten. Det betyder att när en musiker ser symbolen måste sluta spela för ett beat. Kvartalet vilar kan se ut snirkliga linjer som är vinkelrät mot personalen eller en bakåt sju. Hela vilar (vilar hela åtgärder) är lång rektanglar under mittlinjen och halva vilar (vilar för halva åtgärd) är rektanglar ovanför linjen. 8, 16, 32 och 64: e vilar hålls under tid som anges. Till exempel, hålls en 8: e resten för en åttondel av ett beat. Dessa vilar ser ut som små sjuor med rundade tips och är staplade som det numeriska värdet på resten ökar.