Universalclimate.com

Biverkningar av en hjärtmask injektion

Heartworms överförs via myggbett. Maskarna bosätta sig i en hunds hjärta, där de växer upp till 6 inches lång. Behandling av en hund hemsök med mogna heartworms resultat i biverkningar även när behandlingen är framgångsrik.

Artär blockering

Partiell arteriell blockering är en oundviklig bieffekt av hjärtmask behandling som döda maskar som hopas för att bilda ett hinder. Under en period av cirka tre till sex veckor, kommer att din hunds vita blodkroppar äta bort blockeringen. Men tills dess, din hund kan ha feber och en hosta som kan ta upp blod.

Caparsolate

Caparsolate administreras via en kateter och kan orsaka allvarliga vävnadsskador om den kontaktar vävnad utanför venen. De flesta hundar måste vara på sjukhus genom behandling. Kräkningar är vanligt efter caparsolate administreras, och injektion kan orsaka lever- och njurskador. Andra biverkningar inkluderar letargi och aptit förlust.

Immiticide

Immiticide är den vanligaste hjärtmask behandlingen och har långt mindre allvarliga biverkningar än caparsolate. Injektionsstället kan svälla och bli anbud och din hund kan uppleva aptitlöshet, slöhet och hosta. Hundar 8 år och äldre tenderar att uppvisa dessa symptom oftare än yngre hundar.