Universalclimate.com

Botemedel för en otäck Temperament

Botemedel för en otäck Temperament

Hantera en person som visar tecken på en otäck temperament kan vara en frustrerande och upprörande upplevelse. Även om det är helt naturligt för de flesta av oss att förlora vår humör i något skede av våra liv, kan stadigvarande dåligt uppförande så småningom leda till rädsla, isolering och förbittring. Det är viktigt att temperament problem lösas utan återgående med liknande beteende. Genom att förstå orsakerna bakom utbrott och hantera dem. medlidsamt, är det ofta möjligt att nå en tillfredsställande lösning.

Orsakerna till en otäck Temperament

Innan temperament problem kan lösas, är det viktigt att förstå varför en person kan visar tecken på ilska och aggression. En vuxen kan vara laddad efter senaste upprörande erfarenhet. I extrema fall, kanske arg personen har en historia av lider av verbala eller våldsamma övergrepp själv. Barn kan visa tecken på en otäck temperament om de tror att de är offer för favorisering eller försummelse. Om föräldrar agerar som dåliga förebilder och hävdar ständigt framför barnet, är det nästan oundvikligt att de kommer att reagera på ett liknande sätt. Genom att identifiera orsaken till ett problem, är det oftast mycket lättare att hitta en lösning.

Barn vredesutbrott

Dåligt temperament hos barn kan visas i många olika former. Barnet kan skrika eller skrika, och i vissa fall får hon ta till repa, biter och slår. Det är ofta svårt att nå en verbal lösning i dessa fall, särskilt med barn som inte ännu utveckla en full vokabulär.

Alltid erbjuda tillförsikt i form av röra och myser istället för att ge ett negativt svar, som ropade tillbaka. Bibehålla ögonkontakt och erbjuda leenden som ett välkomnande ickeverbal kommunikation. Leta efter situationer som utlöser utbrott och analysera ditt eget beteende för att kontrollera att goda exempel är att vara. Ofta, handlar dåligt temperament i barn helt enkelt om ett grundläggande behov av kärlek, tillgivenhet och en känsla av säkerhet. Mer extrema exempel på dåliga beteende kan behöva hjälp av en utbildad rådgivare.

Teenage temperament

Att göra med dåligt kräver temperament i tonåring ofta föräldern att passera över beteendemässiga ansvaret till individen. I många fall härrör utbrott från en känsla av känsla av kontroll över sitt eget liv. Genom att dela insatsen tillbaka till tonåringen, kan problem oftast lösas.

Ohälsosamma ilska kan härröra från en önskan att upprätta självkontroll eller för att imponera på jämnåriga, så tonåringen måste förstå att han är ensam ansvarig för sina egna handlingar. När du skapar gränser, tonåringen kommer snabbt lära dig skillnaden mellan acceptabla och oacceptabla beteende. Gör det känt att hans synpunkter och åsikter är välkommet och viktigt för dig, men vara klart att de måste läggas fram på ett sätt som mogna, vuxna om de ska tas på allvar. Uppmuntra känslomässig release genom fysisk aktivitet, och alltid planerar att spendera tid tillsammans regelbundet så kommunikation nivåer kan förbättras.

Missbrukande make

Mest viktigt, man bör alltid komma ihåg att ingen har att motstå missbruk från en make eller partner. Om missbruk är aggressiv, fysiskt eller sexuellt, är det viktigt att du hittar en förlägger av fristad innan att ta itu med orsakerna till ett dåligt temperament.

Rådgivning rekommenderas hos vuxna, eftersom skärmar av ilska i ett senare skede i livet orsakas ofta av ett underliggande problem. Erbjuda stöd under rådgivning genom att delta i möten med din partner, men kom ihåg att individuella möten med en kurator är också viktiga för återhämtning. Visa förståelse och acceptera att många skärmar av ilska har en orsak bakom dem. Stöd kommer att behöva vara pågående, och det är bättre att leva åtskilda om det finns fortfarande en möjlighet att upprepa beteendet.