Universalclimate.com

Calcium oxalat kristaller & grumlig urin

Grumlig urin från en hund kunde varna av blåsan stenar. Dessa små, ofta smärtsamma mineral formationer kan komma från samlingar av calcium oxalat kristaller.

Calcium oxalat kristaller

Calcium oxalat kristaller uppträder i urinen hos djur med förhöjda kalcium nivåer genom en process som inte helt förstått av den moderna medicinen. I vissa fall samla kristaller i hård formationer kallas blåsan stenar.

Frekvens

Kalciumoxalat orsakar cirka 35 procent av alla urinvägsinfektioner stenar i hundar.Vissa hundraser kan ha mer problem med blåsan stenar än andra, enligt Pet utbildning.

Grumlighet

Grumlig urin kan signalera blåsan stenar orsakas av kalciumoxalat, enligt American College of veterinärer. Läkare analysera ett urinprov utseende för tecken på ovanlig grumlighet, koncentration eller missfärgning.

Urinanalys

Veterinärer kan utföra en urinanalys på grumlig eller missfärgad urinprover för att fastställa orsaken till grumlighet. En centrifug kan separera de fasta material från vätskan att avslöja kalciumoxalat eller andra mineralfyndigheter.

Behandling

En hund med grumlig urin från calcium oxalat produktion kan aldrig utveckla blåsan stenar, men regelbundna kontroller och en veterinär-Rekommenderad kost kan ge extra försäkring mot villkoret.