Universalclimate.com

Chord Piano instruktioner

Tre eller fler anteckningar antingen spelade tillsammans eller i följd utgör piano ackord. Kombinera olika toner av musikaliska alfabetet, A, B, C, D, E, F och G, kan bilda många ackord. Några ackord låter vilsam och tilltalande för örat. Andra har ett dissonant eller rastlös ljud. Ackord är består av olika intervaller med halva steg. Intervall är avståndet mellan två toner. Halva steg flyttar från en anmärkning till den nästa, inklusive de svarta tangenterna. Tolv separata anteckningar eller toner kan spelas när du använder halva steg från A till G.

Instruktioner

Dur ackord

• Välj din början anteckning. Det kan vara någon anteckning i det musikaliska alfabetet, inklusive halva steg däremellan.

• Räkna fyra 1/2 steg till höger och spela noterar samtidigt upprätthålla början not, bildar en stor 3. intervall. Den första anteckningen blir roten och den andra anmärkningen blir den 3: e av ackordet.

• Upprätthålla de två första sedlarna och räkna tre 1/2 steg till höger. En perfekt 5 intervall bildas från först till den tredje anmärkningen. Högsta noteringen spelade blir den 5: e av ackordet.

• Spela alla tre noterar samtidigt att bilda en blockerade durackord består av en rot, stora 3: e och 5: e intervall.

Moll ackord

• Välj din början anteckning med hjälp av någon av de 12 tonerna från A till G. Detta blir i roten på din ackord.

• Räkna tre 1/2 steg till höger och spela tonen samtidigt upprätthålla roten av ackordet. Detta utgör en mindre 3. intervall och kallas den 3: e av ackordet.

• Upprätthålla den rot och 3: e av ackordet och räkna fyra 1/2 steg till höger. Högsta noteringen blir den 5: e av ackordet och bildar ett perfekt 5 intervall från roten noten.

• Spela alla tre toner tillsammans för att bilda en blockerade mollackord består av roten, mindre 3: e och 5: e intervall.

Andra ackord

• Spela och hålla tonerna av ett durackord. Räkna tre 1/2 steg till höger om högsta noteringen. Spela alla fyra toner tillsammans för att bilda ett dominerande 7 ackord. Spela Obs fyra 1/2 steg till höger, i stället för tre, för att bilda en 7: e durackord.

• Spela och upprätthålla en blockerade mollackord. Räkna tre 1/2 steg till höger om den 5: e av ackordet. Spela alla fyra toner tillsammans för att bilda en 7: e mollackord.

• Spela en blockerade durackord. Räkna ett halvt steg till höger om den 5: e och spela noterar istället. Spela alla tre toner tillsammans för att bilda en förstärkt ackord.

• Spela ett mollackord. Räkna ett 1/2 steg till vänster om den 5: e och spela denna anteckning i stället. Spela alla tre toner för att bilda ett minskat ackord.

• Spela ett större eller mindre ackord och lägga till Obs två 1/2 steg till höger om den 5: e. Spela alla fyra toner tillsammans för att bilda en 6: e ackord.

• Spela ett större eller mindre ackord och utelämna 3rd. spela Obs två 1/2 steg till vänster om den 5: e. Alla tre anteckningar bildar tillsammans ett svävande ackord.

Tips & varningar

  • Hitta en pianolärare i ditt område och ta lektioner att lära sig ackord spelar. Köp ett ackord diagram som innehåller bilder av nycklar, samt anvisningar för spelar varje ackord. Öva varje typ av ackord börjar med var och en av de 12 tonerna.