Universalclimate.com

Civilstånd Definition

Civilstånd Definition

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) ordlista över statistiska termer definierar civilstånd som civila status för varje individ i förhållande till äktenskapslagstiftning eller seder i landet. Det finns olika civilstånd alternativ.

Gift

Avdelning 1, kapitel 1, avsnitt 7 i USA koden definierar äktenskap som en rättslig förening mellan en man och en kvinna som man och hustru.

Enda

Den enda termen kan gälla en ogift person enligt avsnittet FreeDictionary.com Legal. Det kan också hänvisa till någon som är änka.

Avgränsade

USA: s juridiska definierar separation som ett domstolsbeslut för att förklara att ett par inte längre bor tillsammans och frågorna om äktenskapet har lösts. Separerade paret kan inte gifta om andra.

Frånskild

WrongDiagnosis.com definierar skilsmässa som rättsliga upplösningen av ett officiellt erkända äktenskapsförhållande. Den frånskilda par kan gifta om sig andra.

Lever med Partner

Enligt US Census Bureau, kan parrelation innebära att två honor och två hanar (samma kön inhemskt partnerskap) eller en manliga och kvinnliga (co-habitating) lever tillsammans.

Varning

Skattemässigt, samråda med IRS definitionerna av civilstånd.