Universalclimate.com

CM till mätaren konvertering

En mätare är en godtycklig måttenhet som infördes för att mäta avstånd. Mätaren är det internationella systemet av enheter (SI) måttet för längd. Det var ursprungligen en åtgärd innebar att symbolisera en tio miljonte av avståndet från ekvatorn till Nordpolen längs en viss meridian. Det definieras nu mer strängt som ett visst antal våglängder av ljus som utsänds av kadmium isotoper. En centimeter (cm) är bara en bråkdel av en mätare; fraktionerad beloppet bestäms av prefixet "centi."

Grunderna

Konvertera centimeter till meter är en enkel sak. Eftersom prefixet "centi" betyder 1/100, finns det 100 centimeter i en mätare.

Exempel på

1 meter = 100 centimeter2 meter = 200 cm2,5 meter = 250 cm

Förfarande

För att konvertera från centimeter till meter, helt enkelt dela beloppet av 100. För att konvertera från mäter till centimeter, multiplicera mängden meter med 100.

Andra prefix

"Centi" är inte det enda prefix som du kan hitta framför "meter." Till exempel är ett prefix som ses ofta "kilo", som i kilometer. En kilometer är motsatsen till en millimeter; Det är tusen gånger större än en meter, en millimeter är en tusendel av en meter.

Andra enheter

Det finns andra enheter i det internationella enhetssystemet, och alla av dem fungerar på ett liknande sätt. Om du har ett centigram, till exempel alltså det 1 / 100 gram.