Universalclimate.com

Damaskus Steel Information

Demascus stål är en typ av smitt stål som används för att göra svärd under perioden ca 1100-1700 e.Kr. Dessa svärd var kända för sin styrka och skärpa.

Funktioner

Stiftelsen för Demascus stål är wootz, en typ av stål som har sitt ursprung i Indien. Moderna replika former av Demascus stål är en blandning av vikta stål där lagren är utsatta och mönster bildas.

Identifiering

Termen Demascus avser metall som har en synlig kornighet mönster med textur. Mönster bildades från kol element i stål mix.

Tidsram

Strax efter det 1100 till 1700 e. Kr. tidsperiod, processen för att göra Demascus avbröts stål eftersom malm källor och andra råvaror som behövs för att göra stålet var tömda.

Överväganden

Även om det är stål idag som kallas Demascus, är det inte identisk med Demascus stål av 1700 A.D. Dagens Demascus stål görs av mönster svetsning, en process som ibland ger olika mönster.

Teorier/spekulation

Var det tänkt att Demascus stål svärd var så kraftfull och stark att de kunde skära genom svärd av material än Demascus stål och även klippa genom rock.