Universalclimate.com

Dammen strumpa i Texas

När strumpan en Texas damm, beror valet av fisk på dammen storlek och målen för ägaren. Korrekt lagring och förvaltning är nödvändigt att upprätthålla en balans mellan rovfisk och födosöker fisk uppäten av rovdjur arter.

Önskvärda arter

En ordentligt välfylld damm större än en acre i Texas bör bestå av largemouth bas, bluegill och redear sunfish. För dammar mindre än ett tunnland eller som komplement till bas i dammar större än ett tunnland är blått och kanal havskatt ett utmärkt val. Lagerför hybrid striped bass i en damm i alla storlekar, eftersom de inte återger i dammar.

Födosöker arter

Bluegill producerar i stora mängder och små bluegill utgör föda för bas. Threadfin shad är också en näringskälla för bas men inte kan tolerera bas predation under långa perioder. Beståndet redear sunfish som foder för bluegill och fathead promelas som foder för havskatt matas inte regelbundet.

Olämpliga arter

Crappie äter små bas och konkurrera med stora bas för mat. Karp och Stensimpan livnär sig på botten av dammen och leriga vattnet. Grön solabborre har en tendens att overpopulate i Texas dammar och flathead havskatt konsumerar stora mängder av alla fiskarter.