Universalclimate.com

Definiera HC köldmedium

HC köldmedium är ett organiskt ämne av kolväten som används i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. HC köldmedium är också ett namn för en rad av köldmedier genom OZ teknik som är icke-ozonnedbrytande.

Köldmedium

Ett köldmedium är ett ämne som blir kallt när det är komprimerat. Efter det blir kallt, cirkuleras köldmediet genom kylskåp eller luftkonditioneringen absorbera värme från luften.

Kolväten

Kolväten är enkla organiska föreningar som görs endast från väte och kol atomer.

Ekologisk

Ekologiska är en term som betyder något är huvudsakligen tillverkade av växter eller djur.

Icke-ozonnedbrytande

HC köldmedium är icke-ozonnedbrytande, vilket innebär att det inte bidrar till förlusten av ozon i atmosfären. Många andra köldmedier, som Freon, är ozonnedbrytande.

HC 12a

HC 12a är en viss typ av HC köldmedium som är patenterad av OZ teknik för användning i USA i industriell process kyl-tillämpningar. Det kan inte användas för att ersätta Freon i bilar eftersom det är brandfarligt.