Universalclimate.com

Definiera Tunnel diod

Definiera Tunnel diod

Elektroniska enheter använder många olika frekvenser för att överföra information. Vissa enheter använda höga frekvenser, som kan vara svåra att använda på grund av deras hastighet. En enhet som kan överföra och utnyttja höga frekvenser är tunneln dioden.

Discovery

Leo Esaki, doktorand i Japan, upptäckte tunnel dioden 1958 medan du studerar germanium föreningspunkter i transistorer.

Definition

Tunneln dioden är en diod som orsakar svängning vid höga frekvenser, inklusive mikrovågsugn. Innan tunneln dioden, kunde inga andra diod skapa sådana snabba vibrationer.

Operation

Elektriska strömmar flöde genom dioden och skapa en "tunnel" effekt. Detta inträffar när elektroner tunnel genom ett hinder. Denna tunnel skapas en kraftig ökning i spänning som inte kunde uppstå i en normal diod.

Fördelar

Tunneln dioden fungerar snabbt, vilket ökar hastigheten på alla enheter som använder den. Den hanterar också kickfrekvenser väl.

Användningsområden

Tunneln dioder används främst för oscillatorer, förstärkare, frekvensomvandlare och mikrovågsugn. Även om framsteg inom dioder har gjort dem något bakom gånger, tillverkas de fortfarande.