Universalclimate.com

Definition av konstgjorda familjeplanering

Definition av konstgjorda familjeplanering

Par som vill förhindra graviditet har många alternativ när du väljer när och hur man planerar sina familjer. Det finns ett stort antal metoder för tillförlitlig konstgjorda familjeplanering som passar nästan alla parets livsstil.

Definition

Konstgjorda familjeplanering är ett medel för att förhindra graviditet som innebär någon form av anordning eller medicinering. Det inkluderar inte periodisk avhållsamhet eller metoden tillbakadragande.

Historia

Det finns poster av konstgjorda preventivmedel som används så tidigt som 3000 f.Kr. I nyare historia utvecklades de första rubber kondomen 1838.

Typer: Nonhormonal preventivmedel

Typer av preventivmedel nonhormonal omfattar kondomer, membraner, livmoderhalscancer caps, spermiedödande geler, skum och skär, koppar spiral och svampar. De bär färre hälsorisker än hormonella födelse kontroller, men de har ofta en högre felfrekvens.

Typer av hormonella preventivmedel

P-piller, Depo Provera injektion, NuvaRing, Mira Spiralen, Implanon arm implantatet, Ortho Evra-plåster och akuta preventivmedel eller "dagen efter" piller kan användas. Hormonella födelse kontroller bär ofta mer allvarliga hälsorisker än nonhormonal metoder.

Andra former av preventivmedel

Fullständig avhållsamhet och manlig och kvinnlig sterilisering är andra former av preventivmedel. Dessa metoder är mer subjektiva när kategorisera som "naturliga" eller "konstgjorda".