Universalclimate.com

Definition av kritiska tätheten

Kritiska tätheten är tätheten av materia i universum behövs för att stoppa expansionen av universum på oändlig tid. I the Big Bang Theory reglerar den kritiska tätheten form och universums slutliga öde.

Form av universum

Form av universum beror på densiteten av materia i universum. Mer specifikt, är formen på universum resultatet av passiv expansionen av universum mot aktiv dragningen av gravitation.

Stängda universum

I ett slutet universum är tätheten av ärendet ovanför den kritiska tätheten. Detta ger ett universum formad som ytan av en sfär. I ett slutet universum överskrider gravitationskraft utåt expansion, vilket resulterar i en eventuell kollaps av universum kallas Big Crunch.

Open Universe

Om tätheten av materien i universum är under den kritiska tätheten, sedan universum sägs vara öppen och bildar en böjd yta som en sadel. I en öppen universum är gravitationell attraktion mellan partiklar av materia otillräcklig för att stoppa yttre expansion av universum, vilket leder till eventuell spridning av materia över ett allt större område som kallas den stora frysa.

Lägenhetuniversum

Om tätheten av materien i universum är lika med den kritiska tätheten, då är universum platt. Det är i detta universum som expansionen upphör efter oändlig tid.

Förväntan av universum

Medan form, densitet och även graden av expansion inte är ännu helt mätt, uppskatta många kosmologer universum att vara nära kritiska tätheten.