Universalclimate.com

Definitionen av Tundra

Definitionen av Tundra

Tundran regioner definieras av deras kalla klimat, geografi, jord och begränsad biologisk mångfald. Tundran regioner kan ytterligare delas in i arktiska eller alpine, beroende på höjd.

Definition

Enligt Merriam-Webster Dictionary definieras tundra som en trädlösa region med permanent frysta svarta alv, känd som permafrost, och hittade i polar eller subarktiska regioner, eller ovanför timberline.

Geografi

Den arktiska tundran ligger norr om taigan i Kanada och Ryssland. medan den Antarctic tundran ligger i den sydliga halvklotet på Antarktiska halvön och de omgivande antarktiska öarna. Alpin tundra finns i bergsregioner på höga höjder där Trädens tillväxt stannar.

Klimat

Den tundran klimatet karakteriseras som blåsigt med minimal nederbörd, ungefär som en öken, men med genomsnittliga vintertemperaturer sjunker till minus 20 grader Fahrenheit. Sommaren ofta ser genomsnittliga temperaturer nå 50 F.

Vegetation och mark

Marken på tundran är kolanrikad permafrost, som inte stöder djupt rotade vegetation. Som ett resultat, täcka lavar, mossa och små buskar brukar dessa regioner.

Djurliv

I genomsnitt kan mindre än 50 däggdjur upprätthålla livet på tundran på grund av begränsad livsmedel källor. Isbjörnar, arktiska harar, rävar och caribou är tundra's dominera djur.