Universalclimate.com

Deformationen kriterier för metall byggnader

Deformationen avser i vilken utsträckning byggnadsmaterial kan böja och flex under dess livstid. Deformationen kriterier för metall byggnader blivit viktigt om relativt bräckliga material, såsom glas, stuckatur eller vinyl ytterväggar, tillämpas på byggnadens.

Kriterier

Deformationen kriterier vanligtvis citeras i förhållande till spann--längd eller höjden av, säga, en bjälke eller kolumn--till omläggning gränsen. Du kan komma över personer som L/180 och H/60; fler, de mindre omläggning tillåtna.

Beräkning

Den högsta tillåtna vertikala omläggning av L/90 stål paneler i en byggnad 190 fot lång kan beräknas genom multipliceras 12, för att ge längd i tum, längden på byggnaden och divideras resultatet av deformationen limit. Därför får nedböjning = 190 x 12 / 90 = 25.33 inches under byggnadens livslängd.

Säkerhet

Överdriven böjning kan påverka säkerheten för en metall byggnad. Det kan orsaka byggmaterial till spricka, bryta eller kollapsa.