Universalclimate.com

Design av betong skeva väggar

En konkret skjuvning vägg är ett strukturelement som utformats för att motstå horisontella, eller klippa, styrkor parallellt med väggen. Betongväggar är oftast strukturellt effektivt, men bli mer attraktivt för byggnaden designers när de tål skeva styrkor.

Komponenter

Designprocessen för konkreta skeva väggar innebär att identifiera de enskilda komponenter som bidrar till skjuvning motståndet av väggen som helhet. Komponenter med möjlighet till avkastning till klippning krafter är mer önskvärda än de som behöver skyddas från dem.

Krafter

Utformningen av konkreta skeva väggar måste baseras på funktionell layout, eller grundläggande ram, av byggnaden i vilken de är installerade. Därefter, processen är enformiga och omfattar utvärdering av horisontella krafter, inklusive de som orsakas av vinden eller seismisk aktivitet.

Överväganden

För att tåla horisontella och vertikala krafter, måste en stabil konkreta skjuvning väggsystem bestå av minst tre väggar ordnat så de inte är i linje med varandra. Beloppet för drift av konkreta skeva väggar brukar vara begränsad till 1 procent av sin höjd.