Universalclimate.com

Diod Substitution Guide

Dioder används i nästan varje elektronisk anordning med ett kretskort (PCB). Semiconductor komponenten är byggd med en stark yttre beläggning, men det kan misslyckas eller skadas med tiden. Diod substitution kräver särskild uppmärksamhet till komponentens orientering.

Identifiering

En diod liknar ett litet rör med metall ben sträcker sig från varje ände för fäste på en PCB. Ena änden av dioden har en målad färgade band. Bandet betyder att slutet är positiv och den andra änden är negativt. Dioden tillåter endast elektriska flödet från den negativa änden till positiva slut.

Substitution

Ta bort en diod noggrant från PCB genom att försiktigt värma lödde ändarna tills dioden glider ut. Använd endast den samma diod, med samma makt och Motståndsvärden, i kretsen. Löda en ny diod in i krets, med extra uppmärksamhet på bandets orientering. Kontrollera att diodens band är i samma position som den gamla dioden var orienterade.

Varning

Försök inte att ta bort och reparera en diod med pådrag till PCB. PCB kan skadas går att reparera med en motordriven styrelse.