Universalclimate.com

DIY Akvarium värmeapparat Controller

Att hålla fisk som husdjur kräver mer än att bara sätta dem i ett akvarium och se dem simma. Utöver regelbunden rengöring, måste ett akvarium hållas vid rätt temperatur för att fisken inuti för att frodas. Detta kan göras med en värme styrenhet. Detta är en enhet som är placerad i vattnet i akvariet och håller värmen vid en lämplig temperatur. Du kan ställa in en av dessa enheter i några minuter.

Instruktioner

• Placera din akvarium värmare i tanken enligt instruktionerna för din särskilt medelstora tank. Det bör finnas ett diagram i värmaren instruktioner som kommer att berätta var du ska placera värmaren. Dock är många värmare placerade i hörnet.

• Anslut strömsladden aggregatets till en tillgänglig eluttag. Kontrollera att värmaren fungerar genom att kontrollera att se om lampan på framsidan av värmaren strömindikatorn blinkar.

• Använd termostat controller på värmaren för att vända temperatur ställa tills den är så låg att den power-lampan släcks.

• Låt värmare vila halv timme. Detta kommer för att kalibrera enheten.

• Justera registeransvarige långsamt så att du ökar temperaturen i vattnet. Gör detta tills indikatorlampan tänds tillbaka.

• Öka temperaturen långsamt ett par grader i taget tills du har önskad temperatur i vattnet.