Universalclimate.com

Effekterna av antagandet om adopterade

Effekterna av antagandet om adopterade

Antagandet kan ge glädje till en adoptivförälder. Adopterade kamper kan dock ge stor smärta. Genom att känna effekterna av antagandet om adopterade, kan föräldrar bättre förstå de inre kamp deras barn erfar. Adoptioner Crossroads påstår att alla adopterade påverkas av deras antagande erfarenhet i varierande grad.

Känslor och rädsla för förlust, avvisande och överlåtelse

Det är vanligt att varje person att känna sig avvisande någon gång i sitt liv, påstår Adoption.com adopterade deal med förlust den minut de ges för antagande. Adopterade vet att förlusten är en stor del av antagandet processen: en födelse mor förlorar sitt barn när hon placerar den för adoption, medan adoptivföräldrar kan ha förlorat ett barn eller möjligheten att bli gravid, leder dem att anta.

Barnets välbefinnande Information Gateway anges att adopterade har starka känslor av övergivenhet och kan visa deras antagande som total nedläggning. Adoptee, känsla avvisas från sin biologiska familj, får avvisa hennes adoptivfamilj om hon känner att de är irriterade av nyfikenhet kring hennes antagande. Dessutom, när adopterade har starka känslor av övergivenhet, hamnar ofta de saboterar intima relationer. Barnets välbefinnande Information Gateway förklarar adopterade kan utveckla en "Jag kommer att lämna dig innan du lämnar mig" mentalitet.

Identitet frågor

Enligt Adoption.com, kan adopterade känna de förlorat sin sanna identitet när de gavs upp för antagande och har lånat en identitet från sin adoptivfamilj. När en adoptee inte vet information om hennes födelse förälder, kommer hon ofta ifrågasätter vem hon är, var hon passar och om hennes existens är resultatet av ett misstag. Adopterade är ofta nyfiken på deras födelse föräldrars religiösa, historiska, etniska, sociala, medicinska och genetisk information, särskilt i tonåren, enligt barnets välfärd Information Gateway. De uppger också att frågor kring identitet är mest utbrett i adopterade som inte ser ut som deras adoptivföräldrar.

Skuld och skam

Adopterade kan känna de har gjort något fel att förtjäna sina biologiska föräldrars avvisande. Enligt Adoption.com, det kan vara en massa skam inblandade i en adoption situation: oplanerad graviditet, infertilitet (i förekommande fall), avslag och det stigma som kan komma med en adoption. Den sekretess som kan omger en adoption ofta validerar en adoptee känsla av skuld om han anser att anledningen till att han inte lever med sin biologiska familj är eftersom han gjorde något fel.