Universalclimate.com

Effekterna av Deramaxx på hundar

Deramaxx är en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel – även kallad en NSAID – används på hundar att minska och hantera smärta som orsakas av artros. Med hjälp av Deramaxx kan bidra till att förbättra din hund livskvalitet genom att minska mängden smärta det är, men det kommer också med potentiellt allvarliga biverkningar. Bestämma om riskerna med att använda Deramaxx uppväger fördelarna kan vara svårt, men det är viktigt innan du placerar din hund på denna drog. Noggrann kontroll av din hunds hälsa är nödvändigt när med Deramaxx, längs med noggrann övervakning av veterinär.

Minskad smärta

Deramaxx är vanligtvis effektiva när de används för att lindra den smärta som orsakas av artros. Artros är ett tillstånd där en eller flera leder är inflammerade. Om den lämnas obehandlad, skadade brosk orsakar inflammation när vävnaden försöker läka sig själv – en process som är mycket smärtsamma. Tillsammans med obehag, kommer en minskning av övning, som vanligtvis orsakar muskler och styrka förlust. Deramaxx, liksom andra NSAID, bidrar till att minska den inflammation och obehag; Därför lindra smärtan, enligt Deramaxx.com. Din hund kan agera som sitt gamla jag igen när den placeras på Deramaxx, genom att spela mer och få lättare.

Matsmältningssystemet problem

Hundar på Deramaxx kan uppstà ¥ problem med deras tarmsystem, påstår Deramaxx.com. Det kan innefatta kräkningar, diarré och blodiga eller svart avföring. Dessa symtom kan vara vägledande för gastrointestinal ulceration eller problem med njurar eller lever. Om din hund börjar uppleva någon av dessa frågor, är det nödvändigt att sluta ge hunden Deramaxx och omedelbart kontakta din veterinär.

Lever och njurskador

Hundar som är placerade på Deramaxx för antingen lång eller kort sikt användning bör ha blodprov utförs innan medicineringen. Detta kommer att säkerställa att levern och njurarna inte är redan skadade och teoretiskt kan hantera medicineringen. Dock bör också blodprover utföras rutinmässigt för att övervaka att Deramaxx inte är orsakar skada på dessa vitala organ. NSAID, såsom Deramaxx, kan ge upphov till att förlora förmågan att reglera electrolytes, som kan orsaka extrema höjder i blodtryck och skadade njurar, enligt OnlyPetCare.com. Deramaxx kan dessutom medföra ökning av BUN och kreatinin nivåerna, vilket är ett tecken på njursvikt. Även efter en hund tas bort av Deramaxx, kan skadan vara irreversibla.

En hund lever kan också uppleva trauma på grund av Deramaxx användning. Levern problem kan uppstå om det finns giftiga mängder av drogen i blodet. OnlyPetCare.com påstår att det inte är helt klarlagda hur läkemedel såsom Deramaxx negativt påverka levern; Det tros dock vara orsakade av toxiska nivåer av drogen i blodet.