Universalclimate.com

Effekterna av hög spänning på lysrör förkopplingsdon

Ett lysrör system består av en lampa och en ballast eller barlast resistor. Ballasten levererar en viss start spänning till lampan och varierar sitt motstånd för att upprätthålla rätt nivå av nuvarande att köra lampan.

Ballast liv

Ballast liv beror på spänning, temperatur och drifttemperatur. Hög spänning ökar temperaturen i en barlast, minska livet av en komponent som kallas en elektrolytisk kondensator.

Elektrolytisk kondensator

En elektrolytisk kondensator ackumuleras och innehar elektrisk laddning via två plattor nedsänkt i en ledande medium som kallas elektrolyt. För att skydda den electrolytic kondensatorn och andra komponenter från hög spänning, sysselsätter ett förkopplingsdon filter och spänningsbegränsare.

Energy Star

Förkopplingsdon godkändes av Energy Star-programmet--ett gemensamt program för Naturvårdsverket och Department of Energy--har experimentellt, visat sig vara sprickbildning för höga spänningar. De visade inga fel på grund av hög spänning, även när drivs på 30 procent över deras nominella märkspänningen för en period på tre veckor.