Universalclimate.com

Egenskaperna för en diod

Egenskaperna för en diod

En diod är en elektronisk komponent som, när integreras i en elektrisk krets, kan El att flöda i endast en riktning. Dioder fungerar som en ventil i elnätet. Som positiva spänningen över dioden ökar, öppnar det för att tillåta El flyta mycket som en ventil tillåter vatten att flöda fritt genom en slang. Dioder har flera användningsområden, inbegripet signal rättelse, makt omvandling och ljusa utsläppet.

Två-Terminal Form

Dioder bestå av två terminaler, enligt Bucknell University. De flesta är små och fat-formad och har en lång tråd som sträcker sig från vardera änden. Ytmonterad dioder ofta ser ut som små lådor med vinklade plintar i vardera änden. Lysdioder är undantaget; de har två terminaler i ena änden.

Elektriska egenskaper

Dioder kan nuvarande att flöda genom en krets i en riktning. När spänningen över dioden är positivt och når en viss nivå, kan elektrisk ström flöda fritt genom dioden. När detta händer, är dioden sägs vara i ett "off"-tillstånd. En negativ spänning över dioden resulterar i ingen ström alls. Detta benämns som "på" staten.

Egenskaper för signal-hantering

Signal dioder brukar passera eller blockera mycket små strömmar, vanligtvis mindre än 100 Ma, i en elektrisk krets. Detta gör att dioden, ofta i en liten storlek, används för att bearbeta elektriska signaler eller information inom en krets.

Egenskaper för rättelse

Likriktardioder är större och kan passera eller blockera en betydande mängd elektrisk ström. Egenskapen gör att de kan användas i high-energy applikationer, såsom att konvertera växelström, eller AC, till likström, eller DC, makten tillförsel i elektriska apparater och utrustning.

Egenskaper för spänning

Zenerdioder är konstruerade för att behålla en fast spänning genom att nå en "uppdelning" punkt som gör att spänningen till flöde i båda riktningarna vid en viss punkt, därigenom bibehålla spänningsnivån. Zener dioder används i elektriska kretsar som kräver en konstant spänning.

Ljusavgivande egenskaper

Lysdioder eller LED, innehåller en kemisk komponent som fluorescerar när elektricitet passerar genom det, producerar ljus. Lysdioder användes ursprungligen som indikatorlamporna på elektroniska komponenter och fortsatte att användas i denna kapacitet idag. Dessa dioder är nu så billigt, de används i andra program, som leksaker, skyltar och TV-apparater.