Universalclimate.com

En enkel förklaring av musik läsning

Förmågan att läsa musik är en viktig färdighet när man lär sig att sjunga eller spela ett musikinstrument. Varje pitch har en unik placering som skiljer den från andra musiknoter.

Musik Clefs

Det finns flera olika klaver som används i behandlingen musik, men det finns två som används mest. Klav (eller G klav) och basklav (eller F-klav).

Musik personal

Musik är noterade på vad kallas den personal, som är fem vågräta linjer att anteckningar kan placeras på (rad anteckningar) eller mellan (utrymme anteckningar).

Klav behandlingen

Varje linje och utrymme på klav personalen har ett brev namn från A till G. Utrymmena från botten till toppen är F-A-C-E. Linjerna från botten till toppen är E-G-B-D-F.

Basklav behandlingen

Liksom klaven har varje utrymme och linje på basklav en tilldelade bokstaven namn från A till G. Utrymmena från botten till toppen är A-C-E-G och linjerna från botten till toppen är G-B-D-F-A.

Bortom bärstängerna

Anteckningar kan skrivas över eller under bärstängerna genom att lägga till ytterligare rader kallas redovisningen linjer. Fortsätta att räkna upp eller ned i alfabetisk ordning att identifiera dessa anteckningar.

Praktiken tips

Lära sig läsa musik är en process som kräver övning till flytande läsa anteckningar i samband med en sång. Bildkort (tillgänglig online eller på lokal musik butiker) kan vara ett användbart verktyg för att utveckla musik läsförmåga.