Universalclimate.com

Farorna med Nuheart hjärtmask medicin

Nuheart hjärtmask förebyggande är ett läkemedel som används för att förhindra parasitinfektion av heartworms hos hundar. Nuheart är den generiska läkemedel för de mer kända HeartGuard. Den aktiva substansen är ivermektin som orsakar förlamning och död av heartworms. Även om denna medicin är vanligt och det finns en bred säkerhetsmarginal, finns det fortfarande några faror som är förknippade med medicineringen.

Dosering

Nuheart finns i tre doser; 68mcg för hundar upp till 25 pounds, 136mcg för hundar 26 till 50 pounds och 272 mikrogram för hundar 51 till 100 pund. Nuheart är små, även för större hundar, vilket gör doseringen mycket lättare på både hund och ägare. Nuheart har en söt köttig smak att hundar älskar, men i svåra dosering fall kan löst i vatten och sedan blandas med deras mat.

Valpar

Nuheart bör inte användas hos hundar under 6 veckor gamla som även de minsta doserna skulle kunna vara farliga för unga valpar.

Vallning raser

Drogen ivermektin har varit känt att vara giftiga i hundar om vallning rasen. Collies, Shetland Sheepdog, Australian shepherds, Old English Sheepdog och blandningar av dessa raser bör därför inte ta Nuheart. Tecken på narkotikamissbruk toxicitet inkluderar överdriven dreglande, kräkningar, skakningar, förvirring, svaghet, blindhet, långsam hjärtfrekvens, beslag, koma och även död.

Läkemedelsinteraktioner

Nuheart ska inte ges om djuret också tar lugnande medel som Valium. Nuheart också inte bör användas i djur som behandlats med Amitraz dips eller loppor kragar som tillsammans effekterna kan producera sedering och neurologiska biverkningar.

Försiktighetsåtgärder

Hundar för närvarande infekterade med heartworms bör inte ta Nuheart som förekomsten av cirkulerande microfilariae kan orsaka diarré.Hålla medicinen utom räckhåll för djuret som överdos är möjligt. Överdosering medför drog toxicitet förmå de symptom som beskrivs ovan.