Universalclimate.com

Fördelar & nackdelar med Single-Case designer

Fördelar & nackdelar med Single-Case designer

En single-case experimentell design har varje ämne som fungerar som hans egen kontroll. I en klassisk single-case design, originalplan funktion mäts, en behandling introduceras och sedan dess effekt mäts. Behandling dras sedan och funktion förväntas återvända till baslinjen. Denna typ av forskningsdesign har både fördelar och nackdelar.

Underlätta genomförandet

Single-case forskningsdesign är mycket kostnadseffektivt eftersom det innebär färre ämnen och mindre tid åt att lägga ut alla kombinationer av experimentella variabler i sina egna separata grupper. Därför är det kostnadseffektivt och idealiska för grundforskning.

Illustrerar dramatiska förändringar

Single-case design är användbart att visa instanser där införandet av en behandling ger dramatisk ändring. Exempel: hår-tillväxt behandlingar, läkemedel mot psykiska problem och anti-allergi behandlingar. Resultat kan förklaras i detalj noggrann uppmärksamhet ägnas forskning ämnen.

Avsaknaden av kontroll

Det är svårt att säga i ett enda fall design om variabler ovidkommande att experimentet påverkar resultatet. I mer komplicerade forskning utföranden, dessa effekter kan mätas och kontrolleras i sina egna experimentella grupper, men i enstaka fall design, valfritt antal faktorer skulle kunna påverka resultaten.

Begränsad tillämpning

I enstaka fall design, kan en försöksledaren generalisera resultaten endast till andra liknande individer. I gruppen designer, kan resultaten generaliseras från provet till befolkningen som det dras.