Universalclimate.com

Fördelar och nackdelar med könsval

Fördelar och nackdelar med könsval

De senaste medicinska framsteg ger föräldrar möjlighet att välja kön på sitt barn. Enligt fertilitet Institute är preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) en revolutionerande metod hävdar 100 procent noggrannhet i könsval. De sociala konsekvenserna av säkerhet av detta val har för- och nackdelar.

Historia

Ritningar från den tidigaste tiden i historia visar att Könsval har alltid varit ett bekymmer. Från bioethics.gov: "I antikens Grekland och man trodde att om män hade sex samtidigt på sin högra sida skulle leda till en pojke, och i 1700-talets Frankrike, trodde att om män bundna bort deras vänstra testikeln detta skulle resultera i en pojke." Teorier om timing och position under befruktningen har vetenskapligt utvecklats till dagens effektiva resultat.

Betydelse

Etiska frågor som rör eugenik är en del av den totala ekvationen när du tittar på för- och nackdelar av könsval. Answers.com definierar rashygien som "studiet av ärftliga förbättring av den mänskliga rasen genom kontrollerad selektiv avel." Könsval är men en faktor inblandade i eugenik, men det är något som kan påverka vårt samhälle. Reasononline.com påstår: "ett bekymmer är att de sex urval teknikerna kan leda till ett vilt skev antal män och kvinnor i samhället, vilket resulterar i en massa olycka och social oro." Förhållandet mellan flickor till pojkar har redan minskat i Kina, där abort kan användas som ett kön markeringsverktyg.

Fördelar

Ärftlig medicinsk bekymmer och genetiska sjukdomar gäller kön är giltigt, positiva skäl för könsval. Väljer att ha en pojke i stället för att riskera en dotter med en stark förkärlek för bröstcancer är en grund för att vara till förmån för könsval. "Familj balansering" är en term som används i världen av könsval. För familjer med tre söner vara viljan att ha en dotter deras enda incitament att öka sin familj.

Överväganden

De negativa aspekterna av denna nya makt att välja är främst etiska och bör inte ignoreras. Där slutar vi när det gäller fertilitet manipulation? Godtagandet av könsval kan vara en steppingstone "designer" barn, ge ny mening åt frasen könsdiskriminering.

Effekter

För- och nackdelar av könsval är frågor som är relevanta för oss; effekten på kommande generationer vilar på de beslut vi fattar idag. Fram till nyligen fanns könsval endast tillgänglig för par redan genomgår fertilitetsbehandling. Med framgången med metoden PGD öppnar ett växande antal fertilitetskliniker denna procedur för alla. Ekonomiska överväganden och tillgänglighet är de enda hindren mot par som vill uttryckligen planerar sina familjer. Som medicinsk teknik förskott ytterligare, kan att välja kön på barnet bli ännu enklare.