Universalclimate.com

Fördelarna med förbränning av fossila bränslen

Trots oro för nonrenewability av fossila bränslen och deras bidrag till miljöförstöring, förbränning av fossila bränslen är fortfarande vårt samhälles främsta metod för att skapa energi. Fördelarna med förbränning av fossila bränslen vid denna punkt anses uppväga nackdelarna; framsteg inom vetenskap och teknik ändra denna dynamik, förblir fossila bränslen tills de vanligaste energikällorna.

Billiga

Fossilt bränsle källor är lätt att hitta, utvinna och bearbeta jämfört med mängden energi som de producerar när du bränner dem. De är riklig, låg kostnad och enkel att använda.

Kraftfull

Energi som produceras av fossila bränslen kostar mindre med tanke på de enorma mängder energi de är kan generera. Låga energikostnader minska kostnaderna för tillverkning, produktion och transport elsektorerna. Fossila bränslen genererar enorma mängder kraft från relativt kompakt bränslekällor och power generation utrustning.

Transportabla

Transport av fossila bränslen från där de finns för var de används sker genom befintlig infrastruktur: rörledningar, lastbilar, fartyg och tåg. Fossila bränslen-drivna anläggningar kan byggas i nästan vilken plats som helst som kan vara av rörledningar, sjövägar, vägar eller järnvägar. Enorma mängder kraft kan vara genererade anywhwere du kan leverera stora mängder bränsle.

Etablerade

Byggande av fabriker, kraftverk och transportsystem som körs på fossila bränslen bygger på väletablerade tekniker som praktiskt taget alla de dyra kostnaderna för forskning och utveckling har sedan länge betalat för, så dessa kostnader inte får föras vidare till konsumenten.

Mobil

Fossila bränslen är en extremt kompakt, praktisk och tillförlitlig bärbar energikälla för att driva bilar, fartyg, flygplan, tåg och andra motorfordon.