Universalclimate.com

Fördelarna med ljus-Scattering tekniker

Ljusspridning är en teknik som används för att karakterisera makromolekyler och nano-partiklar i en lösning. Forskare använder olika ljus-scattering tekniker beroende på ämne eller kemikalie som forskarna identifierat vid tidigare analysmetoder. Ljusspridning spelar en viktig roll i partikel storleken på mikroskopisk nivå.

Icke-invasiv

Ljus-scattering tekniker är inte invasiv, vilket betyder att de inte har en effekt på substansen under observation. Denna faktor förhindrar kontaminering. Förorening kan förvränga resultaten av studien.

Exakta

Ljus-scattering tekniker är mycket exakt, så att forskare att få noggranna mätningar av Molmassa och storleken på partiklarna. Mol samlas är massan av en mol av ämnet. Mullvaden är en måttenhet. Ljus-scattering tekniker är mycket snabb, vilket gör att forskarna att utföra analys effektivt.

Flera tekniker

Det finns flera ljusspridning tekniker som alla har olika fördelar. De två vanligaste ljus-scattering teknikerna är statiska ljusspridning och dynamisk ljusspridning. Statiska ljusspridning tittar på genomsnittliga scattering intensiteten följd scattering vinkel. Dynamisk ljusspridning extraherar den partikel diffusion koefficienten — konstanten mellan den molar flux orsakas av diffusion på molekylär nivå och den drivande kraften orsakar diffusion – att hitta partikelstorlek.

Flera lägen

Ljus-scattering tekniker har också två olika lägen som forskare kan välja mellan: batch-läge och flödet läge. Batch-läge är lättare att göra, medan flödet läge ger en högre upplösning. Forskare ska använda flera prestanda tekniker för att maximera prestanda. Olika analysmetoder är komplementära med varandra. Analytisk ultracentrifugering visar en högupplöst bild av macroparticles och nanopartiklar, om det är dyrare och tar längre tid.

Studera mikroskopiska rörelse

Ljus-scattering teknik tillåter forskare att studera rörelsen av mikroskopiska partiklar. Ljus-scattering tekniker är idealiska för optisk karakterisering och övervakning för uppgifter, till exempel förutsäga egenskaper som elasticitet och flow.

Övervaka geler, pastor och glasartad material

Traditionell övervakning tekniker kan inte titta partiklar begränsas i geler, pastor och glasartad material, eftersom de kränker ergodicity antagandet. Ergodicity antagandet är att den genomsnittliga tiden är identiska med ensemble genomsnittet. Ensemble genomsnittet är medelvärdet av ett antal av något som är en egenskap för ett system vid en mikroskopisk skala. Ljus-scattering tekniker kringgå den här begränsningen. Med en snurrande glas diskett, förvränga forskare en stråle in i flera optiska lägen, ändra belysning geometri.

Bestämma Protein kvalitet

Ljus-scattering tekniker kan tillåta forskare att bestämma protein kvalitet. Variabler, såsom temperatur och nära kemikalier, påverka proteiner. Ljus-scattering tekniker kan hjälpa forskarna förstå hur. Genom att studera samspelet med proteiner och dessa element, kan forskare förstå kvaliteterna av proteiner.