Universalclimate.com

Fördelarna med Rapid Prototyping teknik

Rapid prototyping teknik montera fysiska delar av en produkt via en automatiserad konstruktion system. Det är en process genom vilken ett datorprogram, med användning av datorstödd konstruktion (CAD), skapar 3D-preliminär design före finslipa en slutprodukt. Snabb utveckling av olika aspekter av prototyper genom software innovation har sådana stora fördelar för produkten mönster att det är nödvändigt för de flesta tillverkande företag. Rapid prototyping tekniker är ett sätt att bygga snabbt och effektivt fysiska prover från produktdesign.

Minskning av kostnad och Risk

Rapid prototyping teknik minimerar inte bara kostnaden för projektet men risken däri. Utvecklingen av varje prototyp är baserad på den äldre versionen av tillverkade mönster. Något negativt resultat av senaste design kan korrigeras genom processen att prototyper. De positiva och negativa aspekterna av produkten bestäms så att målet utformningen av prototypen kan förfinas. Detta minskar riskerna för tillverkare genom att tillåta dem att mixtra med mönster utan kostsamma investeringar i nya leveranser.

Tidig visualisering av produkter Design

Rapid prototyping teknik ger användare och tillverkare idén om hur en produkt kommer att se även i den mycket tidigt stadium av utformningen. Före rapid prototyping kunna producenter inte fastställa exakta utseende av produkten tills den sista produkten tillverkats. Men med ändring av prototyper, en tillverkare kan se den faktiska produkten i olika skeden under utveckling.

Tid bevarande

Innan processen för tillverkning börjar, går en produkt design igenom prototyper att utvärdera bristerna i designen. Även de minsta defekterna av produkten kan bestämmas, därför bevara tid att ändra produkten helt. Detta kommer att minska den faktiska produktionstiden eftersom misstag bestäms på ett tidigt stadium.