Universalclimate.com

Funktionen av kranskärl

Ligger inne i hjärtat, kranskärlen är avgörande för hälsan hos hjärtat och resten av kroppen, och problem med deras funktion kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Sedan American Heart Association rapporterar att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i USA, förstå den avgörande rollen som friska kranskärl är en viktig folkhälsofråga.

Identifiering

Kranskärlen är små rör eller blodkärl i hjärtat, rapporterar universitetar av Virginia hälso-och sjukvårdssystemet.

Funktion

Den primära funktionen i hjärtats kranskärl är att göra blod till hjärtat.

Typer av huvudsakliga Aeteries

Just koronar artikeln ger blod till höger förmak och kammare medan vänster kranskärl leder blod till vänster kammare i hjärtat.

Typer av mindre artärer

Två mindre artärerna kallas cirkumflex och vänster fallande artärerna förgrenar sig från vänster kranskärl och ge blod till fronten, sidorna och baksidan av hjärtat.

Fördelar

Blodet transporteras av kranskärlen ger syre till hjärtmuskeln, hålla det friska och fungerande ordentligt. Detta tillåter i sin tur hjärtat att pumpa syresatt blod i hela kroppen, som är nödvändig för väl fungerande organ och hjärnan.