Universalclimate.com

Glow Sticks säkerhet

Glow sticks är populära som leksaker, dance party och även akut säkerhet lyse. Det finns få, om några, säkerhetsrisker vid användning av glow sticks.

Identifiering

Glow sticks är plast rör som innehåller en mängd olika kemikalier kända för sina lysande egenskaper.

Funktion

När knäppte och skakas, producerar glow sticks ljus på grund av en reaktion mellan två kemikalier. Processen kallas chemiluminescence, som är produktion av ljus genom kemi.

Faktum

Vilka kemikalier som glow sticks är giftfritt och brandfarlig.

Fördelar

Glow sticks avger inga faktiska värme. Det finns ingen risk för brännskador eller brand.

Varning

Glow stick kemikalier är giftfritt, bör de inte intas eller tillåtet att kontakta ögon. Detta kan leda till svår irritation och potentiella hälsorisker. Tvätta alltid kemikalier från huden för att undvika irritation eller eventuella allergiska reaktioner.

Överväganden

Glow stick kemikalier kan färga kläder och kan vara svårt att tvätta ur. Kemikalier kan också påverka färg och färdiga ytor.