Universalclimate.com

Grundläggande regler för teater säkerhet

Grundläggande regler för teater säkerhet

Teatern är en plats som människor kommer att njuta av konst och underhållning, men det finns flera potentiellt faror som är förknippade med teater produktion. Om det är en biograf eller en scenproduktion, finns det vissa grundläggande regler theater säkerhet som kan säkerställa smidigt med få olyckor. Alla teater och personal bör utbildas i dessa grundläggande säkerhetsrutiner för att förhindra vårdslösa olyckor och allvarliga strukturella skador.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är en av de viktigaste faktorerna i teatern verksamhet, särskilt med tanke på det begränsade antalet utgångar i en sluten teater. Se till att all teater personal veta var brandsläckare finns. Alla nödutgångar skall vara tydligt märkta med en ljussignal "Exit" ovanför dörröppningen. Hålla alla gångvägar i sittgruppen, backstage och i kulisserna. Om du använder dekorativa holiday ljus för din produktion, se till att alla kablar är täckta och delarna visar inga tecken på skador. Lökar bör hållas borta från brandfarliga material och gardiner. Brandfarligt dekorativa material, exempelvis bomull, hö, trä chips och frigolit bör flamskyddsmedel. Hålla öppen eld som ljus från brandfarliga material och aktörernas huvuden och placera dem på ett sätt som de inte kommer att vara välts omkull.

SLIP förebyggande

Se till att alla gångvägar är blockerade för tydlig passage. Du kan behöva ha en vaktmästare kontrollera gångarna och be beskyddare att stoppa sina tillhörigheter i sittgruppen. Det är ofta mörka och svåra att se i backstage och vingar; inte in föremål i vägen för en gångväg. Undvika användning av silvertejp och maskeringstejp på golvet eftersom dessa orsakar en diskontinuitet i strukturen på golvet som kan leda till en nedgång. Ta genast upp alla spill och behandla fett spill med ett avfettningsmedel.

Bekämpa och vapen säkerhet

På scenen strid kan vara farligt om inte utförs korrekt. Har alltid en anställd på handen och, om möjligt, en kamp direktör eller koreograf att utbilda aktörer i lämplig hantering av någon vapen som används. Hålla vapen inlåst när inte i använda och endast utfärda vapen till auktoriserade aktörer och stagehands som är ordentligt utbildade i säker vapen hantering. Alla vapen bör hanteras som fungerande vapen, även om de är prop vapen eller tråkig svärd. Behandling av vapen som verkliga vapen kommer att se till att de hanterar rätt nivå av omsorg och försiktighet för att undvika oavsiktlig skada.