Universalclimate.com

Historia av tyska Grafisk Design

Termen "grafisk design" beskriver tillämpad konst i samband med visuell kommunikation och presentation. På sikt, som kom i bruk i början av nittonhundratalet, refererar till designprocessen och de skapade mönster själva.

Historia

Med en lång historia inom vadslagning och utskrift uppstod Tyskland som en grafisk design industriledare. I slutet av artonhundratalet, industrialisering, slungades ut och massa marknadskommunikation traditionell tysk design från liten verkstad hantverk till en världsomfattande industri.

Betydande perioder

Betydande perioder i tyska grafisk design sammanföll med viktiga politiska etapper i tysk historia: Tysklands återförening (1871 till 1914), perioden Weimar (1914 till 1933) och den nazistiska eran börjar 1933, där alla former av uttryck kom under strikt kontroll.

Betydande stilar

Historien om tyska grafisk design innehåller tre betydande stilar: Jugenstil, eller "stil med ungdom," följt av modernismen och slutligen en återgång till traditionalism under den nazistiska regimen.

Viktiga personer

Inflytelserika grafiska formgivare är Peter Behrens (1869-1940), Lucian Bernhard (1883-1972) och Fritz Hellmut Ehmcke (1873-1963).

Viktigt skolor

Historia av tyska Grafisk Design

Viktigt designskolor inkluderar Bauhaus-skolan (1919 till 1933) och Reimann skolan (1919-1938).