Universalclimate.com

Hundarnas mjälte Cancer

Hundarnas mjälte Cancer

Hundarnas mjälte cancer identifieras av cancertumörer bifogas blodkärlen i mjälte slemhinnan. Dessa blodkärl är anslutna till resten av kroppen och gör det lätt för cancer att sprida. Normalt när lär en hund ägare att tumörer är cancer, cancer har redan trätt i sin slutfas.

Inledande identifieringar

Hunden kanske inte vill äta och vägrar att ligga ner. En svullen mjälte eller en förstorad mjälte på grund av en tumör är den första indikationen på Hundarnas mjälte cancer.

Diagnosen

En veterinär tar ofta en biopsi av mjälte på jakt efter en tumör. Detta är svårt eftersom inte alla områden av mjälte kan vara smittade, så att veterinären kan få ett falskt negativt om den fel del av mjälten är biopsier.

Andra indikatorer

Blodsjukdomar kan identifieras av veterinären som indikator av maligna tumörer. Röntgenstrålar kan också användas. men tumörer kan lätt förbises/i skuggan på en röntgenbild. Blod-liknande vätska i buken kan vara ett tecken på tumörer i mjälten.

Kirurgi

När veterinären bedömer att det finns tumörer i mjälten, kommer han förmodligen råd för att ta bort mjälten helt.

Behandling

Efter det att den mjälte, om tumörer är fast beslutna att vara cancerogena, kanske hunden har endast omkring två månader kvar för att leva. Cytostatika är ett alternativ efter operationen, men det kan vara en kostsam procedur.