Universalclimate.com

Hundarnas spindel Cell Cancer

Hundarnas spindel Cell Cancer

Hundarnas spindel-cell cancer är en grupp av mjukvävnad cancer som har sitt ursprung i bindväv. En spindel cell är en cell som är byggd under celldelningen att underlätta rörligheten av kromosomer. Spindel celler är tänkta att dö efter celldelning är klar, men, om den genetiska strukturen hos cellen ändras cellen kommer att mutera och reproducera. Dessa muterade celler grupp tillsammans, bilda en tumör.

Spindel celltumörer

Spindel celltumörer är oftast ensamma och förekommer främst i den subkutana vävnaden. De flesta är lokalt invasiva; dock kan de metastaser på lungorna eller lymfkörtlar.

Förekomst

Spindel celltumörer förekommer oftast hos medelålders hundar. Det finns ingen ras eller kön prevalens, men veterinärmedicinska Cancer Care indikerar att stor skapa hund är mer mottagliga.

Diagnosen

En fin nål aspiration biopsi utförs vanligtvis, men eftersom dessa tumörer är ofta svåra, det kanske inte finns tillräckligt med material för en definitiv diagnos. En biopsi är ofta indicerat och oftast sker efter kirurgiskt avlägsnande av tumören.

Behandling

Kirurgiskt avlägsnande är behandling av valet för dessa tumörer. Om cancern har spridit, eller kan inte tas bort helt, indikeras kemoterapi och strålning.

Prognos

Prognosen beror på förmågan att helt punktskatter tumören samt omfattningen av metastaser. Om tumören inte är helt borttaget återfall är vanligt och strålbehandling föreslås.