Universalclimate.com

Hundarnas spottkörtel Cancer

Hundarnas spottkörtel cancer påverkar inte många hundar, men är allvarligt för de som är drabbade. Sällskapsdjur egendomsrätt skulle veta vad det är och hur det kan hanteras.

Drabbade hundar

Men spottkörtel cancer inte är vanligt i hundar, drabbar det främst äldre hundar mellan åldrarna 10 och 12. Hundens ras och kön avgör inte sannolikheten för att utveckla spottkörteln cancer.

Funktioner

Adenocarcinom är den vanligaste typen av spottkörtel cancer. Tumörer, oftast maligna, först visas i körtlar belägna vid örat, den lägre käken (vanligast), under tungan, eller i en spottkörtel.

Symtom

En hund med spottkörtel cancer visas flera symptom, bland annat dålig andedräkt, svårigheter att svälja, ögongloben utstick och en svullnad av övre nacken, undersidan av örat, läppen och tungan.

Diagnos och behandling

Efter diagnosen regionala röntgenbilder, CT imaging och biopsier, kirurgi och strålbehandling för att behandla cancer.

Orsak och prognos

Orsaken till spottkörtel cancer är inte känt, men faktorer som kan bidra är exponering för strålning, kemikalier, hormonella injektioner och muterade kromosomer. Prognosen är också okänt. Kirurgi och strålbehandling kan hjälpa till att förlänga ett hundliv, men för lång om sjukdomen metastasizes inte.