Universalclimate.com

Hur andmat reproducera?

Andmat

Andmat är den minsta växten och bor bara i vattenmiljöer. Det är känt för sin förmåga att spridas snabbt över ytan av vattenförekomster. Ofta anses en pest eller ogräs. Men används det också i miljöåterställning eftersom det tar upp överskott av kväve och fosfor från vattnet. Det kan användas för djurfoder och äts av människor i vissa regioner.

Meristematic vävnad

Liksom alla växter har andmat kapacitet för obestämt tillväxt, vilket innebär att den fortsätter att växa under hela anläggningen. Meristematic vävnad gör detta möjligt. Denna vävnad består av embryonala celler, som ständigt splittrar för att skapa ytterligare celler. Några av cellerna differentieras och blivit andra typer av vävnad, medan andra bo i regionen meristem och fortsätta att dela. Detta ger växter en ständig källa till nya celler att bygga vävnad och organ.

Asexuell fortplantning

Andmat återger asexuellt, kloning sig upprepade gånger. Som varje ormbunksblad mognar, börjar det producera nya knoppar i meristematic zonen nära mitten av ormbunksblad. Dessa knoppar växer in nya fronds samtidigt knuten till den överordnade ormbunksblad. När de mogna, bryter de. De har på denna punkt, sannolikt redan börjat producera fronds av sina egna. Denna cykel av reproduktion kan andmat till har en mycket snabb tillväxt. Det kan fördubblas i biomassa under loppet av 16 timmar. Även om andmat producerar blommor, är de inte krävs för reproduktion.