Universalclimate.com

Hur ansöker dissonanta rim i poesi

Hur ansöker dissonanta rim i poesi

Dissonanta RIM uppstår när, i de sista orden av linjer, slutliga konsonantljud är olika och assonant vokaler rimmar. Inte någon konsonant kombinationer räcker. De slutliga konsonantljud måste matcha enligt vissa kriterier som avser ljud att konsonanterna göra när talat. Olika konsonant grupper kan användas tillsammans som RIM varianter. Dissonanta RIM visas som ofullkomliga dissonanta rim i olika accenter och accent former.

Instruktioner

Hur ansöker dissonanta rim i poesi

Artikulera och lyssna till typerna av ljud av olika konsonanter. Tonande och tonlösa sprängämnen är skillnaderna för dissonans. En tonlösa explosiva former som en enkel andedräkt explosion, men stämbanden inte används. "Bita/strike" är dissonanta rimmar med tonlösa sprängämnen. Kombinationer av ord med en mjuk "th" som i "sak" eller med en hård "th" som i "det" är exempel på tonande och tonlösa sprängämnen, respektive. Använd endast tonande eller tonlösa sprängämnen. inte kombinera två.

Hur ansöker dissonanta rim i poesi

Tillämpa dissonans i en dikt som ett system i stället för att infoga ett enda dissonanta RIM. Hela dikten blir en dissonanta enhet för att skapa ett ljud som är relevant för den dikten menande. Detta gör dissonans särskilt svår att tillämpa.

Hur ansöker dissonanta rim i poesi

Öva på olika sätt där dissonanta konsonanter kombinera. Andra dissonanta konsonanter inkluderar hårt G eller ord som börjar med bokstaven B (tonande explosiva ämnen). Se schemat för dissonanta ljud i ytterligare resurser.

Hur ansöker dissonanta rim i poesi

Läs Walt Whitmans "med ett lok i vintern." Observera användningen av "Dig", "Din" och "De" som exempel på dissonans med kombinationer av liknande tonlösa sprängämnen. Läs dikten högt för att känna ljud som du talar dem. Få en känsla av systematisk användning av dissonans i hela dikten och hur dissonanta ljud avser den dikten menande.