Universalclimate.com

Hur att behandla anemi hos hundar

Anemi hos hundar är vanligen ett symptom på ett annat problem. En låg röd blod cell sammanräkning kan bero på blodförlust från en traumatisk skada, destruktion av röda blodkroppar av cancer eller ett avbrott i produktionen av röda blodkroppar av en immun sjukdom. Andra orsaker är parasitinfektion, toxisk respons till ett läkemedel eller gift eller en järnbrist. Källa eller typ av anemi bör diagnostiseras vid din veterinarian. Tecken inkluderar blek tandkött, gulfärgning av hud, letargi eller kollaps och ökad respiration.

Instruktioner

Kontrollera om anemi

• Avgöra om din hund är anemiska. Blodförlust eller en pågående sjukdom är lätta att upptäcka; andra underliggande orsaker kan vara svårare att urskilja.

• Kontrollera hundens tandkött. Blek tandkött kan indikera blodbrist. Tandkött bör bubble-gum rosa och fräschare.

• Bekanta dig med din hunds normala vitala funktioner, inklusive respiration klassar, hjärtfrekvens och puls. Anemi kan öka en hund vilande respiration klassar.

• Bekräfta en diagnos med din veterinär. Hon kommer att utföra blod och andra tester för att bestämma röda blodkroppar och genomföra tester för att fastställa orsaken.

Bekräfta orsaken och behandla anemi

• Börja behandling om din hund är anemiska. Din veterinär kommer att fastställa orsaken och utveckla en behandlingsplan.

• Behandla anemi på grund av blodförlust med blodtransfusioner. Din veterinär kan använda helblod, röda blodkroppar eller syntetiskt blod.

• Börja komplettera om din hund är järn-brist. Dosen bestäms av din veterinär. Den initiala behandlingen är oftast i en injektion följt av muntligt tillägg.

• Genomföra en grundlig parasit-kontroll program om din hund har maskar, loppor eller fästingar. Interna eller externa parasiter kan orsaka blodbrist. Gastrointestinal hookworms eller externa blood suckers kan bryter hundens röda blodkroppar.

• Behandla förgiftning eller andra toxisk exponering därmed. Identifiering av felande toxinet hjälper i behandling. Mus och råtta gifter kan orsaka allvarlig anemi hos hundar.

• Utveckla en behandlingsplan med din veterinär om din hund har cancer, njursvikt eller en immun sjukdom. Stöd för dessa villkor kommer att beakta anemi.

Tips & varningar

  • Anemi har många källor. Vara uppmärksam på tecken och vara säker på att din hund får regelbundna veterinära kontroller.
  • Svalde pennies orsaka en Zink toxicitet som resulterar i anemi. Hålla din ficka förändring från nyfikna valpar.
  • Mata inte hundar alla livsmedel som innehåller lök. RAW eller torkad lök kan vara giftigt för hundar.