Universalclimate.com

Hur att fylla en tåg vattentank

Tåg vattentankar användes främst på järnvägar i början 20th century. En vattentank tåg används för att fylla behållaren av ångdrivna tåg. Om du äger eller driver ett historiskt ångdrivna tåg, måste du veta hur man ska fylla vattentanken. I början av 1900, var stora vattenbehållare används för att fylla de ångdrivna motorerna. Numera räcker en stor slang.

Instruktioner

Instruktioner

• Anslut slangen till en vatten tapp.

• Ta bort locket till vattentanken i tågets motor.

• Placera den andra änden av slangen i vattentanken.

• Vrid ratten på tapp vatten hela vägen till vänster för att börja fylla tågets vattentank.

• Kontrollera vattennivån i tågets motor.

• Vrid ratten på tapp vatten hela vägen till höger när tanken är full.

• Ta bort slangen och ersätta den gemensamma jordbrukspolitiken till tågets vattentank.