Universalclimate.com

Hur att hitta den genomsnittliga isotopiska massan

Isotoper är olika former av samma element som har samma antal protoner men olika antal neutroner. En isotop massa nummer är lika med det totala antalet protoner och neutroner. Den genomsnittliga isotopiska massan är ett genomsnitt av alla naturligt förekommande element, viktas enligt deras respektive frekvenser. Beräkning av den genomsnittliga isotopiska massan kräver att veta massan och också frekvensen av varje isotop. Massa föreställs vanligt i atomic mass enheter, eller AMU, och frekvensen är en procentsats som representerar det relativa överflödet av denna isotop i naturen.

Instruktioner

• Multiplicera den första isotopen massa med dess procent överflöd. Den bör anges i decimal form. Till exempel skulle 55 procent skrivas som 0,55. Anteckna resultatet och markera den som "isotop 1" eller något liknande så du inte tappar.

• Multiplicera den andra isotopen samlas av dess procent överflöd och märka resultatet som "isotop 2." Upprepa tills du har utfört denna beräkning för alla de naturligt förekommande isotoperna för elementet i fråga.

• Lägg ihop alla märkt resultat från föregående steg. Resultatet är den genomsnittliga isotopiska massan.

Tips & varningar

  • Se till att alla dina procentsatser lägga upp till 100 - annars du kanske saknas information om en av isotoperna, och dina resultat kommer att bli felaktig.