Universalclimate.com

Hur att hitta volymen av en kon med tanke på en halvvinkel

En kon är ett tredimensionellt objekt har en rund bas och vertex. Någon kon kännetecknas av radien av den cirkulära bas och höjd, vilket är avståndet från hjässan till mitten av cirkeln. Halva vinkeln avses vinkeln mellan höjden och sidlinjen av konen. Dessa två linjer och kon radien bildar rätvinklig triangel. Du kan beräkna volymen om något av dessa dimensioner ges, till exempel den side längden av konen.

Instruktioner

• Beräkna sinus för vinkeln på en vetenskaplig kalkylator. Till exempel om vinkeln är 60 grader, då sin(60) = 0.866.

• Multiplicera den side längden av konen med sinus för vinkeln att beräkna radien av konen. Till exempel om den side längden 10 inches, är då radien 10 x 0.866 = 8,66 tummen.

• Beräkna cosinus för vinkeln på kalkylatorn. I det här exemplet cos(60) = 0,5.

• Multiplicera den side längden av konen med cosinus för vinkeln att beräkna höjden på konen. I det här exemplet är höjden 10 x 0,5 = 5 inches.

• Höja radien av konen till torget. I det här exemplet är fyrkantiga 8.66 x 8.66 = 75.

• Multiplicera den fyrkantiga radien av höjden och sedan av konstanten "pi" (3.142); sedan dividera produkten med 3 för att beräkna volymen av konen. I det här exemplet är volymen (75 x 5 x 3.142) / 3 = 392.75 kubiktum.