Universalclimate.com

Hur att karakterisera klarinett tonen

Hur att karakterisera klarinett tonen

Klarinetten har flera sätt för att vara kännetecknas och beskriva av en lyssnare. Det beror på vilken rad klarinett spelar i, hur bra spelaren kan bo i låten och den klang som utföraren kan producera från klarinett. En lämplig karakterisering bör omfatta alla tre av dessa element. Till exempel "klarinett tonen spelas i intervallet hög och har en kraftig textur med en något platt intonation."

Instruktioner

• Fastställa pitch som klarinett spelar i. När kännetecknar tonen, är det viktigt att identifiera om klarinetten spelas i registret, hög eller låg. Varje register låter olika, så det är viktigt att först bestämma vad registrerar du försöker karaktärisera.

• Beskriva klarinett tonen i form av textur. Använd ord som du normalt använder för att beskriva en struktur. Ord som grynig, smidig, grov och flexibel är lämpliga sätt att karakterisera klarinett toner.

• Avgöra om klarinetten spelas i samklang. Du kan tala med en stämma för att kontrollera tomter eller jämföra klarinett med ett piano spelar tillsammans med klarinett. Om planen är under rätt tonhöjd, prägla planen som platt. Om planen är något över rätt tonhöjd, prägla planen lika skarp.