Universalclimate.com

Hur att marken en antenn Tower

Hur att marken en antenn Tower

De flesta antenner fungerar bäst när de används i ett område som är fria från hinder. Detta betyder oftast att placera antennen ovanför närliggande byggnader och träd. Det mest kostnadseffektiva sättet att göra detta är att montera antennen ovanpå en metall masten eller torn. Den effektivaste vägen för radio- och TV-mottagning är tyvärr också effektivaste vägen för andra former av atmosfäriska energi som blixten. Jordning en antenn mast eller tower är viktigt för säkerheten.

Instruktioner

• Använd en liten slägga för att köra jordstaven i jorden nära basen av tornet. Lämna mer än 6 inches av rod utsatt.

• Säkra grundstötning kabeln till basen på det tornet med en grundstötningen klämma.

• Bifoga den statiska urladdning enheten till antenn bly tråd som nära ingången till byggnaden som möjligt.

• Infoga grundstötning ledningar från masten och statisk urladdning enheter till grundstötningen klämma.

• Fäst den grundstötning klämman jordstaven.

Tips & varningar

  • Det kan vara nödvändigt att använda mer än en jordstaven för god ledningsförmåga i områden där marken är exceptionellt torr.
  • Kontakta lokala allmännyttiga företag för lokalisering av underjordiska ledningar, VVS och gas raderna innan du börjar gräva fundament för ett torn eller köra marken stavar.